Deprem Analiz Raporu Nedir?

Deprem Analiz Raporu, yapının kendi yükleri (düşey yükler) ile deprem yüklerinin (yatay yükler) birleşimi ile oluşacak deprem anındaki durumun önceden tespit edilmesi için yapılan saha çalışmaları, laboratuvar çalışmaları ile bilgisayar ortamındaki modellemeler yardımıyla yapının deprem etkilerine karşı dayanımının belirlenmesi için yapılan raporlama işlemlerine verilen bir addır. Deprem Testi, Deprem Risk Raporu, Bina Sağlamlık Raporu gibi bir çok farklı ifade ile de anılmaktadır. Ancak en nihayetinde ülkemizde geçerli olan ve kullanılan iki yöntemle;

1- 6306 sayılı Kentsel Dönüşüm Konunu Uygulama yönetmeliğinde belirtinen Riski Bina Tespit Edilmesine İlişkin Esaslar 2019

2- Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Bölüm 15: Mevcut Yapıların Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirilmesi başlıklarında verilen şartlara göre yapılmaktadır.

 

Deprem Analiz Raporu Neden Hazırlanır?

Deprem analiz raporlarının hazırlanması için çeşitli nedenler ve ihtiyaçlar olabilir. Bunların en başında binanın deprem dayanımının belirlenmesi gelmektedir. Yaşadığımız evin, işyerinin, depreme karşı dayanımı öğrenilmek istendiğinde hazırlatılabilir. Ayrıca bazı durumlarda işyeri, hastane, eğitim kurumu, yurt-otel, kurslar, gibi faaliyet gösterecek birimlerin açılmasında binanın mevcut haliyle depreme karşı dayanımının belirlenmesi ve bu kurumların faaliyetleri sırasında binada hasar meydana gelmeyeceğinin belirlenmesi içinde hazırlatılabilir.

Deprem Analiz raporları konusunda uzman mühendislerce hazırlanmalı, maddi ve manevi kaygılardan uzak olarak tarafsız bir biçimde binaların durumunu ifade etmelidir.

Deprem Analiz Raporu Nasıl Hazırlanır?

Deprem analiz raporunun hazırlanmasında ilk aşama raporun talep konusudur. Rapor talep eden kişi, kurum yada kuruluş bu raporu nerede kullanacaktır. Örnek verilecek olursa konut türü bir 10 kat yada 30m kısa bir yapı için hazırlatılacak raporda tek kattan numune alma yöntemide yeterli olabileceği gibi müşterinin talebiyle her kattan test yapılarak yapılacak işlemlerde kullanılabilir. Buna karşın işyeri, hastane, eğitim kurumu, yurt-otel, kurslar gibi mekanların açılışı için bina uygunluğunu öğrenmek için hazırlatılan raporlarda ise kapsamlı dediğimiz ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği 2018 Bölüm 15: Mevcut Yapıların Performansının Belirlenmesi ve Güçlendirilmesi başlığında belirtilen şartlara göre her kattan numune alınarak hazırlatılacak raporlar kullanılmalıdır.

Yönetmelik şartlarına göre sayıca faklılık göstermekle birlikte Deprem Analiz Raporlarında aşağıdaki işlemler yapılmaktadır.

1- Önce binanın varsa mevcut projeleri ile yerindeki durum karşılaştırılır. Bu karşılaştırma hem mimari hemde statik açıdan yapılmalıdır. Eğer proje ile mevcut yapı arasında farklılık varsa projeye işlenmeli ve analizlerde bu değişiklik dikkate alınmalıdır. Eğer projesi yoksa yerindeki durumu gösteren Mimari ve Statik rölöveler yetkili mühendis tarafından hazırlanmalıdır.

2- Zemin verilerinin elde edilmesi için rapor talebinin sebebine bağlı olarak uygun yöntemle zemin araştırmaları yapılır. Bölgesel tip değerlerin kullanılması, sismik zemin etüdü ve sondajlı zemin etüdü en sık kullanılan yöntemlerdir.

3- Yapıdan kullanılan yönetmelik ve rapor ihtiyacına göre ya zemin katından yada tüm katlarda yeter sayıda beton numunesi sadece kolonlardan yada perdelerden alınır. Sayıyı ilgili yönetmeliklerde belirtilmektedir. Burada önemli husus düşey taşıyıcı dediğimiz kolon ve perde dışındaki kiriş, döşeme gibi elemanlardan karot alınmaz.

4- Donatı miktarı tespitleri için yapının yine yönetmeliğe göre belirlenmiş sayı ve oranlarda donatı tespitleri yapılır. Donatı tespitlerinde hem donatının Röntgen denilen bir aletle beton yüzeyi içindeki donatı miktarı görülmeye çalışılır. Buna ilave olarak bazı kolonların demir yüzeyindeki beton sıyrılarak donatı miktarları nitelik ve kaliteleri ile mevcut paslanma durumları kontrol edilir. Deprem Yönetmeliğine tabi işlerde kirişlerden de donatı tespiti yapılır.

5- Bilgisayar modellemeleri ile binanın 1. aşamada belirlenen mimari ve statik projesi bilgisayar ortamında hazırlanın. Daha sonra diğer işlemlerden elde edilen, zemin parametreleri, beton kalitesi ve donatı miktarları bilgisayara yüklenir ve deprem etkileriyle yapı analiz edilir.

6- Analiz yapılan yapı için analiz sonuçlarını da gösteren bir rapor hazırlanır. Bu rapor Deprem Analiz Raporudur.

Deprem Analiz Raporu Nerede Kullanılır?

Deprem analiz raporları;

1- Binanızın durumunu ve depreme karşı dayanımını öğrenmek için,

2- Eğitim kurumu, hastane, fabrika, okul, yurt, otel, AVM gibi yerlerin açılmasında istenilir. Bu tip tesislerin ve mekanların deprem sonrası da ayakta kalması önem kazanmaktadır.

3- Karşılıklı yapı ile ilgili anlaşmazlıkların çözümünde ilgili mahkemelerce talep edilebilir.

4- Kentsel dönüşüm sürecinin başlatılmasında kullanılabilir.

Deprem Analiz Raporu Süreci Nedir?

Deprem analiz raporları hazırlanması için öncelikle işveren tarafından talep olması gerekmektedir. Firmamız yapılan başvuru sonrası firmamız yetkili mühendisleri saha ve laboratuvar çalışmaları yürüterek bilgisayar analizleri sonucunda rapor hazırlarlar ve işverene teslim ederler. Rapor hazırlama süresi binanın ve yöntemin durumuna göre değişmekte olup 7 gün ile 15 gün arasında değişmektedir.

 

Deprem Analiz Raporu Nerede Kimler Hazırlar?

Deprem analiz raporları firmamızca, firmamız bünyesinde bulunan deprem ve deprem etkileri konusunda ileri mühendislik eğitimi almış Deprem Mühendislerince hazırlanır. 2012 yılından günümüze bir çok resmi makama, çeşitli konularda kullanılmak üzere Deprem Analiz Raporları hazırlanmıştır. Ayrıntılı bilgi için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yorum ekleyebilirsiniz.

Email adresiniz sayfada yayınlanmayacaktır. * İşaretli alanların doldurulması zorunludur.

Formu temizle.Onayla