Rapor İhtiyacı

Anadolu İlleri Deprem Risk Raporu

SÜREÇ NASIL İŞLEMEKTEDİR Türkiyeyi 14 bölgeye ayırarak, bu bölgedeki kişilere hizmet etmek için temsilciliğimizin olduğu illerde temsilcilikle temsilciliğimizin olmadığı bölgelerde ise İstanbul’dan hareket ederek Bilgi Amaçlı Deprem Risk Raporu konularında hizmet vereceğiz. Firmamız 6306 sayılı kanun kapsamında yetkili olmasına karşın dosyanın takip edilmesi ve gerekli durumlarda müdahale edilmesinin zorlukları dikkate alındığında Kentsel Dönüşüm raporlarını İstanbul…

ENERJİ KİMLİK BELGESİ

EKB BELGESİ DİPU KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN Onaylanan ve yürürlüğü giren “BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ” ile birlikte yapıların enerji verimlilik sınıfları, değerleri ile varsa doğaya ve insana olan etkileri incelenmeye başlanılmıştır. Hazırlanan yönetmeliğin ilk maddesinde yönetmeliğin amacı tanımlanmıştır. “Bu Yönetmeliğin amacı, binalarda enerjinin ve enerji kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına, enerji israfının önlenmesine ve çevrenin korunmasına ilişkin…

Hasar Tespit Raporu

Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından istenen deprem testi yaptırmış eğitim kurumlarına hasar tespit raporu firmamız tarafından hazırlanmakta ve 1 gün içerisinde teslim edilmektedir. Firmamız konu ile alakalı Bakanlık yetkilileri ile görüşerek raporun içeriği hakkında bilgi almıştır. Son gün 22.11.2019 olan rapor için tüm ekiplerimizle çalışmalara başlamıştır. Bilgi İçin 0212 639 34…

Özel Dershaneler Deprem Sağlamlık Raporu

ÖZEL DERSHANE KAVRAMI NEDİR? Özel dershaneler, genelde üniversite veya lise sınavlarına hazırlanan öğrencilerin ihtiyaçları için kullanılsa da aslında bir çok alanda ve konuda hizmet veren eğitim kurumlarıdır. Dershanelerde amaç belirli bir konu yada konularda, örgün eğitimde sisteminde alınan eğitime ek olarak ilave bilgi edinilme yada eksik olan bilginin kazanılması için tercih edilen ve rağbet gören…

Özel Eğitim Okulları Deprem Sağlamlık Raporu

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI NE DEMEKTİR? Öncelikle özel eğitimin ne olduğunu ifade etmek gerekir. Çünkü özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanımlanması, ihtiyacına yönelik uzman kadronun belirlenmesi ve yine ihtiyacına uygun bir eğitimin alması esas teşkil etmektedir. Bu konuda uzaman Sayın Prof. Dr. Necata Baykal Dönmez’in tanımlamasına göre;özel eğitim, fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler…

Özel İlköğretim ve Orta Öğretim Okulları Deprem Sağlamlık Raporu

ÖZEL İLKÖĞRETİM VE ORTA ÖĞRETİM OKULLARI Gelişen ve değişen teknolojik yenilikler ve eğitim kalitesinin hızla artması ile birlikte Özel İlköğretim ve Orta Öğretim okulları sayısı da her geçen gün artmaktadır. Bunun en büyük etkisi ise özel okullarda verilen eğitim ve öğretimin örgün okullara göre daha gelişmiş olması, çocukların yetenek ve faaliyetlerinin daha çok gelişmesine yardımcı…

Özel Eğitim Okul Öncesi Eğitim Okulları Deprem Sağlamlık Raporu

ÖZEL EĞİTİM OKULLARI NE DEMEKTİR? Öncelikle özel eğitimin ne olduğunu ifade etmek gerekir. Çünkü özel eğitime ihtiyaç duyan bireylerin tanımlanması, ihtiyacına yönelik uzman kadronun belirlenmesi ve yine ihtiyacına uygun bir eğitimin alması esas teşkil etmektedir. Bu konuda uzaman Sayın Prof. Dr. Necata Baykal Dönmez’in tanımlamasına göre;özel eğitim, fiziksel, zihinsel, iletişimsel, sosyal ve duygusal gelişimlerindeki özellikler…

Okul Öncesi Eğitim Okulları Deprem Sağlamlık Raporu

OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMU NEDİR? 5580 sayılı özel eğitim kurumları kanunu ve bu kanuna bağlı yönetmelikler ve genelgelere göre hizmet veren kurumlar arasında özel okul öncesi eğitim kurumları da yer almaktadır. Özel Okul Öncesi Eğitim Kurumu; bir çocuğun doğumundan örgün eğitime başlayıncaya kadar, çocuğun kabiliyetleri, yetenekleri , algı ve becerilerin geliştirilmesi amacıyla hizmet vermek için kurulmuş, çocuğun öz…

Yurtlara Deprem Raporu Zorunluluğu

Adana İli, Aladağ ilçesinde meydana gelen ve 12 vatandaşımızın ve gencimizin hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan yangın nedeniyle Valiliklere bağlı İl Milli Eğitim Müdürlükleri vasıtasıyla tüm yurtlara bir yazı gönderdi. Yazının içeriğinde bu elim olayın ve benzeri olayların bir daha yaşanmaması için bir dizi önlemler alınmasına karar verildiği bu amaçla;  Bakanlığımıza bağlı olarak faaliyet gösteren özel öğrenci yurtları…